Elefanter

Elefanter är ett av de största däggdjuren som normalt lever i Afrika och i Asien. Elefanter är ett flockdjur och tillhör snabeldjuren. Det finns både Afrikanska skogselefanter, stäppelefanter och Asiatiska elefanter. Det som skiljer dom olika arterna är bl.a antal tår, huden, öronen och betarna.

Elefant fakta

En elefants föda består av gräs, löv, små grenar, kvistar, frukt. Den äter mellan 100 - 150kg och dricker upp till 200 liter per dag. Dom lever mellan 40-60 år normalt och väger i genomsnitt runt 6 ton.

Visar utbreddningen av elefanter