Länkar

Wikipedia info om elefanter

Elephant.se databas över elefanter

Visar utbreddningen av elefanter